Skip links

Miorița Remapează Carpații

By MUNȚII CARPAȚI

Proiect Nonguvernamental pentru
Revitalizarea și Dezvoltarea Turismului Românesc
prin valorificarea
Patrimoniului Turistic Existent.

#turism cultural
#natură și aventură
#sănătate și wellness

Intro

Cu entuziasmul și interesul a peste 5 milioane de români pentru ecoturism și natură, alături de aproximativ 20,000 de operatori de servicii turistice și comunitatea Munții Carpați de 360,000 de urmăritori, ne propunem să coagulăm forțele și energiile pentru a transforma România într-o destinație turistică relevantă în Europa.

Turismul Românesc

Context și Nevoi

Cu toate resursele vaste și variate de care dispune, turismul românesc rămâne subdezvoltat și este susținut în proporție de aprox 35%, conform analizei furnizate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism, prin intermediul voucherelor de vacanță emise de statul român.

― Află mai multe

Inventarierea patrimoniul turistic existent al României

În spiritul dezvoltării turismului de sejur și pornind de la cele 9 regiuni istorice respectiv cele 43 de destinații turistice montane

― Află mai multe

Documentare, Integrare și Digitalizare, Promovare

Documentarea patrimoniului natural și cultural al României în spiritul prețuirii oamenilor, a tradițiilor și a locurilor reprezintă o bază esențială de conținut relevant pentru toate tipurile de acțiuni de marketing, atât la nivel național cât și, mai ales, la nivel internațional.

― Află mai multe

Scopul Proiectului

Scopul fundamental al proiectului este de a contribui la dezvoltarea durabilă a industriei turismului în România prin promovarea ecoturismului și turismului montan de sejur, precum și prin valorificarea bogăției patrimoniului turistic existent al țării.

Obiectivul

Prin dezvoltarea unei strategii de marketing digital, axată în principal pe o audiență de peste 100 de milioane de utilizatori social media la nivel european, cu interese specifice în ecoturism și turism montan, cu scopul de a promova România ca destinație ecoturistică autentică, ne propunem:

Să Atragem

un număr minim de 250.000 de turiști străini non-business în următorii 4 ani, concentrându-ne în mod special pe turiștii cu interes în ecoturism și munte, și de a genera venituri estimate la aproximativ 200 de milioane de euro prin cheltuielile acestor turiști atrași în România.

Abordare

Proiectul „Miorița Remapează Carpații” se bazează pe o abordare completă și sistematică pentru a atinge obiectivele noastre. Această abordare se desfășoară în patru etape principale:

Începem prin a efectua o evaluare exhaustivă a patrimoniului turistic natural, antropic și socio-cultural al României. Acest proces implică colectarea datelor esențiale și documentarea detaliată a fiecărei destinații turistice, inclusiv documentarea foto-video destinată creării de conținut media pentru campaniile de promovare digitală a României.

Informațiile inventariate sunt integrate într-un set complet și unitar de materiale de informare turistică. Aici includem hărți, hărți interactive, broșuri de prezentare și flyere informative pentru utilizare atât în print, cât și în mediul digital. Aceste materiale sunt concepute pentru a ghida turiștii și pentru a promova diversitatea și frumusețea destinațiilor din România.

În contextul dezvoltării turismului de sejur, este esențial să creăm un set complet de hărți și materiale informative care să ofere o prezentare unitară și detaliată a destinațiilor turistice. Acest efort reprezintă o componentă critică a dezvoltării turismului românesc, în concordanță cu practicile și standardele existente în țări turistice precum Austria, Italia, Elveția și altele.

Informațiile colectate sunt aduse într-un Spațiu Digital Comun al Turismului Românesc. Acest spațiu servește ca platformă digitală destinată atât turiștilor, cât și operatorilor de servicii în turism și organizatorilor de evenimente socio-culturale și sportive pentru promovarea serviciilor și produselor.

Abordarea integrată, Spațiul Digital Comun și o cunoaștere detaliată a destinațiilor noastre, ne permit să aducem laolaltă bogăția patrimoniului românesc și să îl facem accesibil atât pentru cei care călătoresc în România, cât și pentru cei care doresc să ofere servicii în industria turistică.

Dezvoltarea unei strategii de marketing digital devine esențială în promovarea României ca destinație turistică de sejur, autentică și diversificată, iar utilizarea canalelor puternice de promovare în mediul online, precum conturile social media Munții Carpați, garantează campanii puternice de mediatizare și conversie pentru oferta turistică integrată a României la nivel internațional.

Beneficiarii Proiectului

Beneficiarii proiectului includ turiștii și călătorii, angajații din industria turistică, comunitățile locale, producătorii locali, furnizorii de bunuri și servicii, sponsorii, precum și autoritățile statului. Toți acești actori contribuie și beneficiază de dezvoltarea durabilă a turismului românesc.

Partenerii din Industria Turismului

Proiectul aduce beneficii semnificative, inclusiv accesul gratuit la materiale de informare turistică și posibilitatea listării gratuite a serviciilor în Spațiul Digital Comun al Turismului Românesc. Acest aspect sprijină creșterea vizibilității și promovarea afacerilor locale, partenerii din industria turismului fiind beneficiarii direcți ai campaniilor de promovare a turismului românesc derulate în cadrul proiectului.

Turiștii și călătorii

Vor experimenta avantaje semnificative prin accesul gratuit la informații turistice esențiale, inclusiv hărți interactive, ceea ce nu numai că le va economisi bani, dar îi va ajuta și să-și planifice călătoriile mai bine și să exploreze în mod mai eficient atracțiile turistice din România. Această facilitate le va oferi o experiență mai bogată și mai informată în timpul călătoriilor lor.

Partenerii Strategici

Obțin o expunere valoroasă și recunoaștere în cadrul proiectului , având oportunități de promovare la nivel local, național și internațional. Prin implicarea lor, devin parte a unei rețele valoroase de parteneri din industria turismului, dezvoltând relații solide și colaborări benefice, și demonstrând angajamentul lor față de valorile de responsabilitate socială și de mediu.

Autoritățile Publice

Partenere vor beneficia de materiale informative dezvoltate de noi, care pot fi utilizate pentru îmbunătățirea și extinderea sistemului de semnalistică turistică. Aceste resurse le vor oferi suport în promovarea și gestionarea eficientă a atracțiilor turistice din regiunea lor, contribuind astfel la dezvoltarea turismului local și la consolidarea identității culturale a comunităților locale.

Mobilizarea Comunității

Ne propunem să mobilizăm o varietate de grupuri și entități, inclusiv operatori de servicii turistice, pasionați de munte și ecoturism, parteneri strategici, mediul academic, autorități și comunități locale, organizatori de evenimente sportive și socio-culturale, asociații turistice, brand ambasadori, parteneri media și agenții de publicitate, pentru a susține și contribui la implementarea proiectului „Miorița Remapează Carpații” și pentru a promova dezvoltarea durabilă a turismului montan în România.

Impactul Socioeconomic

Impactul socioeconomic al proiectului „Miorița Remapează Carpații” include creșterea turismului, dezvoltarea economică locală, crearea de locuri de muncă, promovarea culturii și tradițiilor, creșterea conștientizării internaționale, protejarea ecosistemului, îmbunătățirea educației și calității vieții în comunitățile montane.

Finanțare, Raportare și Evaluare, Auditare

Finanțarea Proiectului

Proiectul va beneficia de un buget bine stabilit și de un grafic de implementare clar definit. Pentru a asigura finanțarea corespunzătoare a proiectului, vom identifica sursele de finanțare potrivite, inclusiv potențiale parteneriate, sponsorizări și campanii de fundraising public.

Raportare, Evaluarea Progresului și Auditarea Proiectului

În cadrul proiectului, se va dezvolta un sistem de raportare financiară și monitorizare a indicatorilor cheie de performanță, asigurând transparența și responsabilitatea în implementarea acestuia. Se va realiza o monitorizare constantă a progresului în implementare, inclusiv evaluări periodice pentru a verifica atingerea obiectivelor, iar proiectul va fi supus auditării pentru a asigura conformitatea și eficiența.

Managementul Riscurilor

Proiectul va implica identificarea și evaluarea riscurilor potențiale în timpul implementării, dezvoltând un plan de management al riscurilor. Echipa va aborda și reduce riscurile pe măsură ce apar, asigurând astfel o gestionare eficientă a acestora.

Echipa, Competențe și Responsabilități

Echipa de proiect va fi alcătuită din 12 membri cu competențe variate, fiecare aducând expertiză și experiență esențială pentru o structură eficientă și organizată. Responsabilitățile fiecărui membru vor fi definite clar, și, în plus, vom pune un accent deosebit pe dezvoltarea continuă a echipei, recunoscând importanța acesteia pentru succesul proiectului.

Echipa noastră va include profesioniști cu competențe în următoarele domenii cheie:

Management:

Membrii cu experiență în management vor asigura coordonarea generală a proiectului, gestionând resursele și asigurându-se că obiectivele sunt îndeplinite în termen și la nivelul de calitate dorit.

Marketing, Comunicare și PR

Echipa de marketing va dezvolta și implementa strategii și acțiuni creative de promovare, comunicare și PR, va gestiona relațiile cu partenerii, sponsori și mass-media, pentru a crește vizibilitatea proiectului la nivel național și internațional.

Geografie, Documentare și Design Grafic

Specialiștii în geografie vor contribui la identificarea și documentarea corectă a destinațiilor și a patrimoniului turistic al României, echipa de creație de conținut va documenta foto-video destinațiile turistice și va genera conținut actual adaptat rețelelor social media iar echipa de design grafic va dezvolta materiale informative, precum hărți, broșuri, conținut digital etc.

Social Media Management

Echipa va gestiona platformele online, asigurându-se că conținutul este distribuit și promovat eficient pentru a atrage publicul țintă.

IT

Specialiștii în IT vor dezvolta și menține platforma digitală comună a proiectului, asigurându-se că aceasta funcționează fără probleme și oferă informații actualizate.

Perioada de implementare și Buget

Proiectul „Miorița Remapează Carpații” se va desfășura pe o perioadă de 4 ani și necesita un buget total de 2,4 milioane de euro.

Web Design

Creating brand identities, digital experiences, and prints.

Design Consultation

Creating brand identities, digital experiences, and prints.

Improve SEO Ranking

Creating brand identities, digital experiences, and prints.

For developers and startups

Web Development

For developers and startups

Search Engine Optimization

For developers and startups

eCommerce Consulting

For developers and startups

Business Consultation

Servicii:

Echipa

Claudia Aria

Claudia Aria

Senior Designer

Lena Meki

Lena Meki

Consultation

Erik Genie

Erik Genie

Senior Developer

Global clients around the world

3160

Avarage growth

830

Customer satisfaction

127

Daily data input

1134

Hub it Employees

Real stories
Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența web.